Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II
Chứng Khoán Đầu Tư Kinh Tế - Thị Trường

Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 2 đã được chấp thuận

4 phút, 0 giây để đọc.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp chính và lớn nhất ở các tỉnh thành phía Bắc. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có tới 16 khu công nghiệp được chính phủ phê duyệt, 10 khu công nghiệp đã hoạt động thu hút hàng nghìn dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Lượng vốn FDI đổ vào Bắc Ninh luôn rất khả quan và có nguồn từ 32 đất nước khác nhau trên khắp thế giới. Năm 2021, một trong những dự án khu công nghiệp lớn của Bắc Ninh là Khu công nghiệp Quế Võ II đã chính thức được Thủ tướng chính phủ chấp thuận cho chủ trương đầu tư.

Dự án khu công nghiệp Quế Võ II

Dự án sẽ được nghiên cứu với quy mô 277 ha tại địa bàn các xã Châu Phong và Đức Long, huyện Quế Võ. Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, KCN sẽ có 150.000 -170.000 lao động. Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035. Tầm nhìn đến năm 2050. Làm cơ sở pháp lý để triển khai hạ tầng kỹ thuật KCN, đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đối với các dự án trong KCN theo quy hoạch.

KCN Quế Võ II

KCN Quế Võ II được định hướng là khu công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Ưu tiên các ngành công nghiệp điện tử; viễn thông; dược phẩm; công nghiệp hỗ trợ; vật liệu mới; công nghiệp nă,ng lượng sạch; năng lượng tái tạo; năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến; chế tạo…

Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu công nghiệp Quế Võ II

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 640/QĐ-TTg. Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II – giai đoạn 2. Mục tiêu Dự án khu công nghiệp Quế Võ II là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Với quy mô 277,64 ha. Trong đó không bao gồm đất hoàn trả kênh mương thủy lợi với diện tích 8,027 ha. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 2.990 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án khoảng 450 tỷ đồng.

Giao trách nhiệm cho tỉnh Bắc Ninh

Tại Quyết định. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phải bảo đảm điều kiện tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trong quá trình xem xét, quyết định thành lập mới khu công nghiệp. Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tạo thời điểm cho thuê đất. Và bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Dự án KCN bắc ninh

Cần phối hợp với nhà đầu tư

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư. Triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện ký quỹ. Để bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Khi được thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền. Để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 17 dự án hạ tầng khu công nghiệp. Với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,342 tỷ USD. Trong đó, có 3 dự án trong nước được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.355 tỷ đồng. Tương đương 141,08 triệu USD.  Còn lại, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án. Bao gồm 11 dự án trong nước và 3 dự án FDI. Với tổng vốn đầu tư 1,20 tỷ USD. (Trong nước là 937,24 triệu USD và FDI là 263,91 triệu USD).

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.